Chillery nh3

Chillery serii HSC-ASCh_xxxx

Oferujemy amoniakalne schładzacze cieczy o wydajności od 180 kW do 1400 kW serii HSC-ASCh_xxxx oparte na jednośrubowej, otwartej sprężarce Hall Screw. Agregaty te charakteryzują się wysokim współczynnikiem sprawności, płynną regulacją wydajności za pomocą przetwornicy częstotliwości, cichą pracą i maksymalnie niskim załadunkiem czynnika chłodniczego. Oferujemy wersje wykonania dostosowane do zróżnicowanych potrzeb inwestorów oraz bogate wyposażenie opcjonalne.

Główne zalety to:

 • Niewielkie napełnienie czynnikiem
 • Niski poziom hałasu
 • Niski prąd rozruchowy
 • Niskie koszty instalacji i uruchomienia
 • Wysoka niezawodność
 • Wysoka wydajność
 • Wysoka jakość
 • Wysoki poziom regulacji
chillery nh3

Specyfikacja ogólna – opis techniczny

Obieg chłodniczy

Agregaty wyposażone są w jeden obieg chłodniczy w układzie zasilania grawitacyjnego parownika z innowacyjnym poziomym oddzielaczem cieczy. Zaprojektowany przez naszych inżynierów układ chłodniczy charakteryzuje się niskim stopniem napełnienia amoniakiem (maksymalnie 100g/kW) co minimalizuje zagrożenia związane ze stosowanie amoniaku w chłodnictwie.

schematy urządzeń

Sprężarki (J&E Hall)

Sprężarka zamontowana w agregacie jest zaprojektowana do pracy ciągłej bez konieczności przeglądów, remontów i wymiany łożysk przez minimum 6 lat lub do 25000 godzin zakładając, że praca i przeglądy są przeprowadzane zgodnie z instrukcjami obsługi. Po tym okresie zalecana jest jedynie wizualna inspekcja części wewnętrznych sprężarki. Wydajność sprężarki będzie regulowana za pomocą przetwornicy częstotliwości od 25% do 100%.
Okres do pierwszej inspekcji sprężarki jest wydłużony po przez następujące cechy:

 • Brak kontaktu i tarcia metal o metal między gwiazdą, a wirnikiem
 • Brak sił i naprężeń wzdłużnych na łożyskach ze względu na identyczne ciśnienia po dwóch stronach wirnika
 • Zmniejszone naprężenia boczne na łożyskach głównych
 • Kompletnie zrównoważona konstrukcja z niewielkimi obciążeniami na łożyskach
 • Uszczelnienie dławnicowe znajduje się od strony ssawnej sprężarki
 • Inspekcja i konserwacja urządzenia są ułatwione dzięki łatwemu dostępowi do wewnętrznych elementów sprężarki poprzez pokrywy boczne (bez potrzeby demontowania całego urządzenia z instalacji)
 • Minimalna żywotność łożysk wynosi:
  • Gwiazda/Wirnik: 50,000 godzin (L10)
  • Główne: 100,000 godzin (L10)

 

Parownik z oddzielaczem cieczy

Standardowo chillery HSC-ASCh_xxxx wyposażone są w płytowy, uszczelkowy ze stali nierdzewnej typu zalanego firmy ThermoWave oraz poziomy oddzielacz cieczy ze stali węglowej o niskim napełnieniu amoniakiem. Parownik dopasowany jest do konkretnego zamówienia w zależności od wymaganej wydajności chłodniczej, rodzaju chłodziwa (woda, glikol, mrówczany lub inne) oraz wymaganej temperatury wylotowej. Na zamówienie chiller może być wyposażony w pompę(y) obiegowe chłodziwa.

Silniki elektryczny sprężarki

2 polowy silnik firmy WEG, ABB lub NIDEC w stopniu ochrony IP23 o klasie efektywności energetycznej IE3 przystosowany do współpracy z falownikiem. Na zamówienie silnik o wyższej klasie efektywności lub wyższym stopniu ochrony IP. Silnik i sprężarka połączone za pomocą sprzęgła TSKS John Crane.

Skraplacz

Schładzacze HSC-ASCh_xxxx wytwarzane są w dwóch wersjach:

 • ze skraplaczem płytowym, uszczelkowym ze stali nierdzewnej firmy ThermoWave i wbudowanym regulatorem pływakowym HFI Danfoss – na zamówienie dostarczamy chłodnicę glikolu do chłodzenia skraplacza firmy MITA, BAC lub inne. Chillery w tej wersji poddawane są procedurze oceny zgodności CE i oznakowane znakiem CE1433
 • bez skraplacza płytowego, do przyłączenia do skraplacza natryskowo-wyparnego lub powietrznego wraz ze zbiornikiem amoniaku i zaworami bezpieczeństwa dostarczanego na odrębne zamówienie lub dostarczonych przez Klienta. Należy pamiętać, że stopień napełnienia tej wersji będzie o wiele wyższy niż wersji ze skraplaczem płytowym, a cała instalacja musi być poddana procedurze oceny zgodności CE przez Jednostkę Notyfikowaną (UDT, TUV lub inne)

Zawory odcinające

Standardowo chillery wyposażone są w zawory odcinające Danfoss/GEA AWP. W celu zminimalizowania zagrożeń wynikających z zastosowania amoniaku wszystkie zawory odcinające w wersji kołpakowej (bez pokrętła).

Bezpieczeństwo pracy

Zawory bezpieczeństwa dobrane i umieszczone zgodnie z normą EN 13136. Presostaty z certyfikatem bezpieczeństwa klasy IV. Linia zabezpieczeń oparta na bezpiecznym stopie falownika o klasie bezpieczeństwa minimum SIL2.

Izolacja termiczna

Wszystkie rurociągi po niskiej stronie ciśnienia, oddzielacz cieczy i parownik będą zaizolowane. Poziomy oddzielacz cieczy i rurociągi o niższej temperaturze pracy zabezpieczane są taśmą antykorozyjną typu Anticor i izolowane pianą poliuretanową w płaszczu z blachy aluminiowej. Na specjalne zamówienie możliwe jest wykonanie izolacji z piany PUR i płaszcza izolacji z blachy nierdzewnej 304 lub 316L.

Rurociągi i armatura

Rurociągi wykonane ze stali węglowej P235GH, spawane metodą TIG zgodnie ze standardami EN 378:2016 i zgodne z Dyrektywą Ciśnieniową 2014/68/UE. Chillery HSC-ASCh_xxxx wyposażone są w standardowe przyłącze serwisowe:

 • Przyłącze do napełnienia czynnikiem
 • przyłącze do napełnienia olejem
 • przyłącza specjalne do okresowego badania przyrządów zabezpieczających przed nadmiernym wzrostem ciśnienia (presostatów)
 • trójdrogowe zawory przełączające do zaworów bezpieczeństwa
 • zawory odpowietrzające

Odolejacz

Do chillerów ze sprężarkami typu HSI 3200 montowane są odolejacze koalescencyjne FK-Remstat, w przypadku sprężarek HSO serii 4200 i 5200 klasyczne odolejacze ONDA z wkładami koalescencyjnymi. Wszystkie wersje wyposażone są w eżektorowy system powrotu oleju z parownika działający automatycznie.

Rama nośna

Stalowa, spawana, malowana farbami chemoutwardzalnymi w klasie C3 w standardzie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie malowania w wyższej klasie.

Obudowa

Chillery HSC-ASCh_xxxx mogą być wyposażone w obudowę wygłuszającą, przystosowaną do ustawienia agregatu na wolnym powietrzu.

Panel rozruchowy i sterujący

 • IP 54
 • Panel rozruchowy z przetwornicą częstotliwości Danfoss i kompletnym wyposażeniem (główny izolator, przekaźniki rozruch wentylatorów itp.)
 • Bezpośredni rozruch jako system redundancji
 • Sterownik z panelem dotykowym
 • Istnieje możliwość zdalnego monitoringu urządzenia (Profinet, MODBUS itp.)

INFORMACJE DODATKOWE

Dostarczana dokumentacja

 • Certyfikaty CE zgodne z:
  • Dyrektywą ciśnieniową PED 2014/68/EU
  • Dyrektywą maszynową 2006/42/WE
  • Dyrektywą nisko napięciową 2014/35/UE
  • Dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 201/30/UE
 • Instrukcja obsługi
 • Książka serwisowa

Rozruch

Włączamy w ofertę uruchomienie, które będzie przeprowadzone po uprzednim dostarczeniu wypełnionego i podpisanego dokumentu dostarczonego. Każde urządzenie będzie sprawdzone na produkcji przed wysłaniem urządzenia. Napełnienie czynnikiem chłodniczym oraz olejem jest zawarte w cenie urządzenia.