O firmie Remstat z Chwaszczyna

REMSTAT to założona prawie 25 lat temu spółka inżynierska, która obok klasycznych układów chłodniczych zajmuje się konstruowaniem układów wymagających zastosowania nietypowych i nowatorskich rozwiązań technicznych. W dobie zagrożenia globalnym wzrostem temperatury na Ziemi koncentrujemy się na rozwiązaniach proekologicznych w chłodnictwie skierowanych na dwa najważniejsze wyzwania stojące przed chłodnictwem w Polsce i całej UE:

  • maksymalne ograniczenie zużycia energii przez urządzenia i instalacje chłodnicze
  • stosowanie czynników chłodniczych o GWP=0
  • zagospodarowanie odpadowego ciepła skraplania
parametry
dwa monitory na biurku

Zajmujemy się kompleksowym wykonaniem przemysłowych instalacji chłodniczych opartych na ekologicznych czynnikach chłodniczych R717 (amoniak) i R744 (CO2) począwszy od wykonania projektu, dostawy urządzeń, wykonawstwa, rozruchu do serwisu. Oferujemy także kompleksowe rozwiązania odzysku ciepła skraplania z konwersją do temperatur użytkowych do 80oC za pomocą opracowanych przez Nas pomp ciepła HP 45/85 z czynnikiem R1234ze.

Produkujemy gotowe agregaty chłodnicze, chillery i zespoły sprężarkowe w oparciu o sprawdzone komponenty wiodących producentów podzespołów takich jak J&HALL, Danfoss, Thermowave, SWEP, Onda, Carel, Grundfoss, Alfa Laval, Bitzer i innych.
Agregaty i chillery R717, R744 oraz gotowe instalacje chłodnicze poddawane są kompleksowej ocenie zgodności z Dyrektywą Ciśnieniową 2014/68/UE i oznaczane znakiem CE1433.

Od 2006 r bierzemy aktywny udział w pracach badawczo-rozwojowych Instytutu Maszyn Przepływowych PAN i Politechniki Białostockiej nad instalacjami z czynnikami naturalnymi (CO2, propan,izobutan) takich jak:

  • wykonanie instalacji badawczej wymienników mikrokanałowych dla Politechniki Białostockiej,
  • wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badań pompy ciepła pracującej z czynnikiem chłodniczym R290 (propan),
  • instalacja laboratoryjna do badania porównawczego czynników R404a (freon), R600a (izobutan), R290 (propan),
  • instalacja do badania układu podkrytycznego CO2 (R744).
loga urzędów

 

Aktualnie realizujemy projekt badawczy realizowany w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mający na celu, w oparciu o wyniki projektu, chillera amoniakalnego o wysokiej sprawności energetycznej i minimalnym napełnieniu amoniakiem, który będzie miał zastosowanie jako samodzielne urządzenie do schładzania cieczy lub jako komponent do kaskadowych urządzeń niskotemperaturowych opartych na podkrytycznych układach R744

Nasze wieloletnie doświadczenie – jesteśmy już drugim pokoleniem działającym w branży chłodniczej – pozwala nam na skuteczną realizację przedsięwzięcia chłodniczego od projektu poprzez dostawę, montaż do uruchomienia instalacji. Zapraszamy do współpracy!