Projekty Eu

REMSTAT Piotr Pochwatka, Andrzej Szcześniak Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Wysokosprawny, kompaktowy chiller amoniakalny przeznaczony do procesów zamrażalniczych”

Projekt realizowany w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

Opis projektu:
Projekt zakłada stworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych elementów składowych ziębiarki cieczy, pracującej z amoniakiem jako perspektywicznym czynnikiem roboczym o niskim współczynniku tworzenia efektu cieplarnianego. Wybór amoniaku jako czynnika roboczego wynika z konieczności spełnienia rozporządzenie UE 517/2014
w sprawie F-gazów, obowiązujące od 01.01.2015. Proponowane w projekcie
rozwiązania umożliwia produkcję chłodu z wykorzystaniem energii elektrycznej z bardzo wysoką sprawnością w urządzeniach wykorzystujących czynnik naturalny. Stworzony w oparciu o wyniki projektu chiller pozycjonuje się w segmencie rynku urządzeń o średnich wydajnościach chłodniczych, czyli urządzeń obsługujących szeroką gamę komór mroźnych, tuneli zamrażalniczych i zamrażarek płytowych.

 

O firmie

Cel projektu:
Projekt ma na celu opracowanie rozwiązań technologicznych pozwalających Spółce REMSTAT Piotr Pochwatka, Andrzej Szcześniak Spółka Jawna na produkcję ziębiarek cieczy, o wydajności chłodniczej 50 -300 kW, pracujących z perspektywicznym, naturalnym czynnikiem roboczym o zerowym współczynniku tworzenia efektu cieplarnianego.
Ogólna wartość projektu: 957 955,20 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 957 955,20 PLN
Wartość dofinansowania: 735 242,16 PLN
Zobacz szczegóły

W ramach Projektu i przetargów ogłaszancyh na portalu Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich zamówiono i zakupiono sprzęt badawczy, i materiały do budowy prototypów:

 

Zapytanie ofertowe nr 1/BK/2017
– Dostawa 2 kompletów wizjerów przepływu do chłodniczej instalacji amoniakalnej.
W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrana została Firma Kluge Dariusz Kluge.

Zapytanie ofertowe nr 2/BK/2017
– Dostawa precycyjnego przetwornika do pomiaru ciśnienia.
W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrana została firma GM-Technologies Grzegorz Zamojski.

Zapytanie ofertowe nr 3/BK/2017
– Przetworniki stopnia suchości pary amoniaku do instalacji chłodniczej.
Postępowanie nierozstrzygnięte – brak złożonych ofert.

Zapytanie ofertowe nr 4/BK/2017
– Przeprowadzenie prac badawczych w szczególności prac teoretycznych, badań eksperymentalnych i obliczeń numerycznych
niezbędnych do opracowania separatora kropel i chłodnicy międzystopniowej do kompaktowego chillera amoniakalnego.
W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrany został Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk.

Zapytanie ofertowe nr 5/BK/2017
– Przetworniki stopnia suchości pary amoniaku do instalacji chłodniczej.
W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrana została firma LNS Sp. z o. o.

Zapytanie ofertowe nr 6/BK/2018
– Wykonanie obudowy i kryzy pomiarowej.
W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrana została firma ZPDA Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr 7/BK/2018
– Komplet dokumentacji projektowej typoszeregu trzech prototypowych oddzielaczy cieczy do chłodniczej instalacji amoniakalnej.
W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrana została firma TECHAR.

Zapytanie ofertowe nr 8/BK/2018
– Przedmiotem zamówienia są elementy składowe chillera amoniakalnego o wydajności nominalnej 70 kW (+2/+50)
W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrana została firma BERLING, ATMOMT, Schiessl Polska i ZTCH Bydgoszcz

Zapytanie ofertowe nr 9/BK/2019
– Wybór dostawcy i dostawę elementów składowych chillera amoniakalnego
o szacunkowej nominalnej wydajności chłodniczej 70 kW
W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrana została firma EkoTechLAB Gdańsk

Zapytanie ofertowe nr 10/BK/2020
– Dostawa sprężarki chłodniczej wraz z wyposażeniem dodatkowym,
będącej elementem składowym chillera amoniakalnego o szacunkowej nominalnej wydajności chłodniczej 170 kW
W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrana została firma MG REF Wrocław

Zapytanie ofertowe nr 11/BK/2020
– Dostawa parownika i skraplacza, będących elementami składowymi chillera amoniakalnego o szacunkowej nominalnej wydajności chłodniczej 170kW
W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrana została firma Thermowave Gesellschaft für Wärmetechnik mbH

Zapytanie ofertowe nr 12/BK/2020
– Dostawa zaworów odcinających i zaworów bezpieczeństwa, będących elementami składowymi chillera amoniakalnego o szacunkowej nominalnej wydajności chłodniczej 170 kW
W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrana została firma ZM Pilzno

Zapytanie ofertowe nr 13/BK/2020
– Dostawa elementów automatyki, będących komponentami chillera amoniakalnego o szacunkowej nominalnej wydajności chłodniczej 170kW
W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrana została firma ELKTRONIKA SA

Zapytanie ofertowe nr 14/BK/2020
– Dostawa elementów kontroli poziomu amoniaku i oleju, będących komponentami chillera amoniakalnego o szacunkowej nominalnej wydajności chłodniczej 170kW
W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrana została firma – postepowanie unieważnione

Zapytanie ofertowe nr 15/BK/2021
– Dostawa elementów kontroli poziomu amoniaku i oleju, będących komponentami chillera amoniakalnego o szacunkowej nominalnej wydajności chłodniczej 170kW
W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrana została firma LNS Wrocław

Zapytanie ofertowe nr 16/BK/2021
– Dostawa silnika elektrycznego, będącego elementem składowym badawczego chillera amoniakalnego o szacunkowej nominalnej wydajności chłodniczej 170kW
W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrana została firma ELMET Motors Warszawa

Zapytanie ofertowe nr 17/BK/2021
– dostawa elementów składowych badawczego chillera amoniakalnego o szacunkowej nominalnej wydajności chłodniczej 170kW
W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrana została firma NAEN Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr 18/BK/2021
– dostawa elementów składowych badawczego chillera amoniakalnego o szacunkowej nominalnej wydajności chłodniczej 170kW
W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrana została firma – przetarg w toku

Zapytanie ofertowe nr 19/BK/2021
– dostawa elementów składowych badawczego chillera amoniakalnego o szacunkowej nominalnej wydajności chłodniczej 170kW
W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrana została firma – przetarg w toku

Zapytanie ofertowe nr 20/BK/2021
– dostawa elementów składowych badawczego chillera amoniakalnego o szacunkowej nominalnej wydajności chłodniczej 170kW
W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrana została firma – przetarg w toku

Zapytanie ofertowe nr 21/BK/2021
– dostawa elementów składowych badawczego chillera amoniakalnego o szacunkowej nominalnej wydajności chłodniczej 170kW
W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrana została firma – przetarg w toku

Zapytanie ofertowe nr 22/BK/2021
– dostawa elementów składowych badawczego chillera amoniakalnego o szacunkowej nominalnej wydajności chłodniczej 170kW
W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrana została firma – przetarg w toku

Zapytanie ofertowe nr 23/BK/2021
– dostawa elementów składowych badawczego chillera amoniakalnego o szacunkowej nominalnej wydajności chłodniczej 170kW
W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrana została firma – przetarg w toku

Zapytanie ofertowe nr 24/BK/2021
– dostawa elementów składowych badawczego chillera amoniakalnego o szacunkowej nominalnej wydajności chłodniczej 170kW
W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrana została firma – przetarg w toku